Blogg

Stemmerettsjubileet 1913-2013

I 2013 var det 100 år siden norske kvinner fikk stemmerett på lik linje med menn. Folloarkivet og Oppegård bibliotek satte da opp en utstilling som stod fremme i biblioteket fra selve jubileumsdagen 11. juni og frem til stortingsvalget 9. september. Det ble laget en nettpresentasjon av utstillingen og nå publiseres denne presentasjonen i bloggform på Oppegård i arkivene. Utstillingen baserer seg på arkivmateriale etter både Oppegård, Frogn og Drøbak kommuner.

Utstillingen gir innblikk i stemmerettens historiske utvikling, valgordningene, lokalt kildemateriale og samtidslitteratur som inspirerte pådriverne. Du kan også teste deg selv i vår quiz fra utstillingen.

Fortsett Stemmerettsjubileet 1913-2013

Reklame

Frukttyveri fra villa Thorshaug på Kullebundsbråten

Arkivstudier er aldri kjedelig – med en dæsj nostalgisk fantasi forvandler hyllemetre seg raskt til regelrette skattkamre.

I arbeidet med artikkelen om tvillingskolene i Oppegård kom vi over en liten godbit i arkivet. Stukket inn mellom permen og førstesiden i Oppegård kommunes skolestyreprotokoll fra perioden 1917 – 1921 lå en bunke papirer sirlig presset sammen etter mange års oppbevaring. Ved aller første øyekast var det lett å se at dette var en skatt. En skatt datert i året 1926.

Fortsett Frukttyveri fra villa Thorshaug på Kullebundsbråten

«Tvillingskolene» Greverud og Kullebunden

Byskolene på Greverud og Kolbotn skal stå som bærende referansepunkt for denne fortellingen fra Oppegårds kommunale historie, lest ut av våre arkiver fra perioden 1917-1925. Kommunen ble stilt overfor en befolkningseksplosjon og kommuneadministrasjonen erfarte gjentatte ganger at nybygde skoler i løpet av få år ble overfylt. I følge skolestyrets protokoll ble forsamlingshus, loftsrom og lærerleiligheter tatt i bruk for å lette behovet for flere skolebygninger. Kommunen tok derfor sats – og tenkte stort!

Fortsett «Tvillingskolene» Greverud og Kullebunden

Oppegård annekssogn

Oppegård herred ble opprettet 1. juli 1915 da det ble utskilt fra Nesodden. Før dette var området et annekssogn, et underordnet sogn i et prestegjeld. I perioden før utskillelsen var det flere offentlige oppgaver lokalsamfunnet hadde ansvaret for og som det finnes arkiver etter.

Kommunene i Norge ble opprettet ved formannskapslovene som ble sanksjonert den 14. januar 1837. Det var én lov for kjøpstedene og én for landdistriktene. Herredskommunene ble opprinnelig kalt formannskapsdistrikt på landet, fra 1863 ble dette endret til herred. Det var prestegjeldene som lå til grunn for inndelingen. Nesodden prestegjeld ble da Nesodden herred og bestod av et hovedsogn og et annekssogn. Prestegjeldet utgjorde altså grunnlaget for formannskapet, men formannskapslovene slo fast at kirkesognet skulle få styre selv i saker som bare angikk det enkelte sogn.

Fortsett Oppegård annekssogn